Zasady dostępu do serwisu internetowego www.pharmaselect.pl oraz korzystania z umieszczonych w nim treści umieszczone są w poniższym regulaminie.

 

Wchodząc na stronę www.pharmaselect.pl (dalej „Strona“), przeglądając ją lub korzystając w inny sposób z zawartych w niej treści użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania z serwisu. Dostęp do Strony jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania  z serwisu przy każdym odwiedzeniu Strony. Każde nowe wejście na Stronę oznacza akceptację Warunków korzystania z serwisu w ich istniejącym w momencie odwiedzin kształcie.

Odbiorcy treści

Zawartość niniejszej strony stanowi własność Pharmaselect International Beteiligungs GmbH (dalej „Pharmaselect“) z siedzibą w Wiedniu (A-1020), Ernst-Melchior-Strasse 20.

Pharmaselect nie gwarantuje, iż informacje o jego produktach  zawarte na Stronie będą miały jednolity charakter w każdym kraju. W zależności od statusu prawnego produktów informacje mogą być zróżnicowane w odniesieniu do wyglądu  i wielkości opakowań, opisów, etykiety, wskazań, dawkowania oraz innych czynników.

Treści

Treści  prezentowane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinny być  rozumiane jako porady medyczne zastępujące fachową konsultację z lekarzem lub farmaceutą. Informacje zawarte na Stronie służą wyłącznie prezentacji Pharmaselect oraz jego produktów.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu opisanego na Stronie należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu leczniczego należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta dołączonej do opakowania.

Pharmaselect zastrzega sobie prawo do edycji (uzupełniania, usuwania, aktualizowania)  informacji dotyczącej jego produktów, umieszczonej na Stronie, bez uprzedniego powiadamiania o zmianach.

Ograniczenia odpowiedzialności

Pharmaselect dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte na Stronie pozostawały zawsze aktualne, jednak nie gwarantuje, iż informacje będą prawidłowe i zaktualizowane w każdym momencie. Odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z treści na Stronie ponosi użytkownik.

Pharmaselect nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające lub związane z odwiedzeniem Strony, w tym szkody wynikłe z zaniedbań po stronie użytkownika o charakterze bezpośrednim, pośrednim, nietypowym lub przypadkowym. Wyłączenie odpowiedzialności następuje również w przypadku  nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w projektowanie Strony i ewentualnego przenoszenia wirusów komputerowych oraz ewentualnych szkód powstałych w związku z pobraniem dowolnej treści lub pliku ze Strony.

Strona zawiera informacje o produktach farmaceutycznych (produktach leczniczych, suplementach diety), które nie zastępują jednak w żaden sposób konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku poszukiwania informacji dotyczących konkretnego problemu medycznego zalecamy zasięgnięcie porady lekarskiej. Informacje zawarte na  Stronie nie zwalniają z konieczności zapoznania się z treścią ulotki dla pacjenta przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu.

Witryny podmiotów trzecich/ Linki

W przypadku odniesień (linków) do witryn podmiotów trzecich, umieszczonych na Stronie, obowiązują następujące zasady: Pharmaselect nie sprawuje kontroli nad stronami internetowymi innych podmiotów. Linki lub odniesienia zawarte na Stronie nie stanowią poparcia dla treści stron internetowych innych podmiotów. Pharmaselect nie ponosi odpowiedzialności za dostępność oraz treści umieszczone na tych stronach, dokładność i kompletność informacji na nich, jak również za konsekwencje korzystania z witryn internetowych podmiotów trzecich lub informacji w nich zawartych. Linki prowadzące do innych serwisów internetowych są udogodnieniem dla użytkowników Strony. Połączenie ze stronami internetowymi innych podmiotów, za pomocą udostępnionych linków, odbywa się na ryzyko własne użytkownika Strony.

Prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich nielegalnych treściach na powiązanych stronach.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe, loga i inne identyfikatory wykorzystywane na Stronie są własnością Pharmaselect lub są objęte licencją posiadaną przez Pharmaselect.

Pharmaselect będzie egzekwował swoje prawa w stosunku do własności intelektualnej (prawa do znaków towarowych, prawa autorskie, jak również inne prawa ochronne) na drodze sądowej. Powielanie, dystrybucja, modyfikacja lub wykorzystywanie treści umieszczonych na Stronie bez zgody Pharmaselect jest zabronione.

Polityka prywatności

Pełna treść dokumentu jest dostępna pod linkiem:

Polityka prywatności.

Polityka plików cookies

Pełna treść dokumentu jest dostępna pod linkiem:

Polityka plików cookies.

Ostatnia aktualizacja: maj 2022