Polityka prywatności
Informacje ogólne

Witamy na stronie internetowej firmy Pharmaselect Polska (dalej “Strona”).

Ochrona Państwa danych  osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego przetwarzamy  dane w zgodzie z istniejącymi przepisami prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera kluczowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych  jest  Pharmaselect  International Beteiligungs GmbH z siedzibą w Wiedniu (A -1020) przy Ernst-Melchior-Gasse 20. Kontakt z administratorem jest możliwy:

– listownie (pod adresem wskazanym powyżej)

– mailowo (pod adresem: office@pharmaselect.com)

Dodatkowo korespondencję w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kierować do Pharmaselect Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-818) przy ul. Sienkiewicza 22/209a

– listownie (pod adresem wskazanym powyżej)

– mailowo (pod adresem dane.osobowe@pharmaselect.com)

Źródła i zakresy przetwarzanych danych

 Administrator gromadzi dane:

– związane z Państwa aktywnością na stronie (takie jak adres IP, ustawienia przeglądarki i języka, datę i czas wizyty, dane systemu operacyjnego) oraz uprawniające do dostępu do informacji na temat produktów leczniczych (numer PWZ, data urodzenia)

-przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza zgłaszania działań niepożądanych na Stronie lub w toku korespondencji mailowej czy kontaktu telefonicznego

 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 Państwa dane mogą przetwarzane w jednym lub więcej spośród następujących celów:

– obsługi zgłoszeń, zapytań (w tym mailowych i telefonicznych) na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora [art. 6 ust.1 lit. f RODO]

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych, prowadzenie dokumentacji księgowej) [art. 6 ust. 1 lit c RODO]

– realizacji umów lub podjęcia działań niezbędnych do ich zawarcia [art.6 ust. 1 lit.b RODO]

– dochodzenia i obrony przed roszczeniami [art. 6 ust.1 lit. f RODO]

– zapewnienia bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania Strony oraz dostosowywania jej treści do potrzeb użytkowników [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz do momentu zakończenia terminu przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) odwołania (art. 7 ust. 3 RODO) oraz sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych  przez administratora narusza zasady RODO. W Polsce takim organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne w celu obsługi Państwa zgłoszenia. Brak danych może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań informatycznych (w tym hostingu i serwera poczty), firmy wysyłkowe (kurierskie), banki,  biuro rachunkowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Linki do stron zewnętrznych

Strona internetowa Pharmaselect może zawierać łącza do innych witryn, zawierających dodatkowe, przydatne  informacje. Pharmaselect nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych witryn internetowych i nie kontroluje, ani nie poleca treści ani usług tych witryn. Pharmaselect rekomenduje  zapoznanie się z politykami prywatności innych odwiedzanych witryn internetowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022